Dit is de privacyverklaring van Flinkvuurwerk.nl

Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Flinkvuurwerk.nl. Om uw privacy te waarborgen, handelt Flinkvuurwerk.nl. altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beveiliging
Flinkvuurwerk.nldraagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en Flinkvuurwerk.nl versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

Uitsluitend die personen die hiertoe door Flinkvuurwerk.nl zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens
Als u gebruik maakt van en/of u aanmeldt voor de diensten van Flinkvuurwerk.nl heeft Flinkvuurwerk.nl bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de door u gekozen dienst, worden de volgende (persoons)gegevens door Flinkvuurwerk.nl verzameld en verwerkt.

Registratie bij de online webshop:
–    NAW-gegeven;
–    Telefoonnummer;
–    E-mailadres;
–    Betaalgegevens;
–    Welke producten u online hebt gekocht.

Nieuwsbrief:
–    Voor- en achternaam;
–    E-mailadres.

Contactformulier & services:
–    Naam;
–    Telefoonnummer;
–    E-mailadres.

Overig:
Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden.

Cookies
Op de website van Flinkvuurwerk.nl.wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Disclaimer
De website Flinkvuurwerk.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Flinkvuurwerk.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flinkvuurwerk.nl

De inhoud van deze website en andere uitingen van Flinkvuurwerk.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Flinkvuurwerk.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Flinkvuurwerk.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Flinkvuurwerk.nl
Eric Flink